Select Page

GRES NATURAL PER A PISCINES

Amb Gres de Breda en platja i coronació de piscines es combinen molt bé la tècnica i l’estètica. La gamma cromàtica de cada col·lecció amb les seves textures naturals i destonificacions aporten calidesa al conjunt.

Gres de Breda és molt valorat per la seva oferta de models per a la coronació de piscines, per les peces especials que acompanyen les peçes de vorera i, sobretot, per la característica inherent al producte: la seguretat de trepitjar ferm sobre mullat.

El Gres Natural de TerraKlinker es manté inalterable amb l’ús dels diversos additius que asseguren el bon manteniment de les piscines.

Convé destacar també el seu bon comportament a la intempèrie: resisteix tant baixes com altes temperatures i és molt estable davant els continuats xocs tèrmics. A més a més, el Gres de Breda no s’altera, ni canvia de tonalitat amb la radiació solar.

Gres de Breda és una ceràmica amb alta resistència a la lliscada, qualitat imprescindible a l’hora de dur a terme projectes d’exteriors en contacte amb l’aigua. És un material de superfície antilliscant amb un excel·lent comportament tant en zones seques com mullades, oferint així solucions molt eficaces en infinitat de projectes i instal·lacions.

Segons les exigències bàsiques de Seguretat d’Utilització (SU), en referència a rajoles ceràmiques, al Document bàsic de Seguretat davant del risc de caigudes (SU1) s’estableix que “els terres seran adequats per a afavorir el seu trànsit i que les persones no rellisquin”. En zones exteriors i piscines, la classe exigida per a aquests terres és la classe 3 i Gres de Breda compleix amb tots els requisits d’aquesta classe.

Els assajos a que van ser sotmesos aquests terres van donar excel·lents resultats:

  • En superfícies inclinades i mullades amb calçat, Gres de Breda obté la categoria R12 a l’assaig Din 51130.
  • En superfícies inclinades i mullades sense calçat, Gres de Breda obté la categoria C a l’assaig Din 51097.

Podem emfatitzar que al Gres de Breda no se li afegeix cap component en superfície per tal d’assegurar la resistència al lliscament. Al ser inherent al material, tots els paviments com peces especials de les diferents col·leccions de Terraklinker són antilliscants. Per tant, podem dir que Gres de Breda és una ceràmica segura per a peces de vorera de piscines.

Gres de Breda, com és lògic, satisfà també els requisits del Codi Tècnic de l’Edificació, que regula les exigències de qualitat que han de complir els edificis en quant a seguretat estructural, incendi, seguretat d’utilització, higiene, salut i protecció del medi ambient, protecció contra el soroll, estalvi d’energia i aïllament tèrmic.

Tant la textura com el micro relleu de les peces de Gres de Breda afavoreixen una bona subjecció a la trepitjada, evitant relliscades i caigudes tan freqüents i perilloses en les zones de piscina. Per les escales Gres de Breda es pot arribar a l’aigua amb total tranquil·litat.

Per a la conservació de les aigües de piscina, habitualment s’utilitzen correctors del pH, algicides, floculants, clor, productes anticalç, brom, etc… Gres de Breda resisteix tots aquests agents químics i additius.

Cada cop més s’està aplicant Gres de Breda a contorns de les populars piscines de sal. A aquestes piscines no s’hi afegeix cap additiu, únicament s’utilitza sal. Es dilueix una quantitat controlada de sal a l’aigua i, posteriorment, mitjançant una reacció química es produeix hipoclorit de sodi, que permet la desinfecció de l’aigua. Gres de Breda resisteix perfectament el tractament de l’aigua de piscina de sal.

Quan hagi d’escollir una cantonada per a piscina, pot optar per la cantonada Mediterráneo per a piscines tradicionals amb l’avantatge de comptar també tant amb la cantonada interior com l’exterior.

En aquelles piscines on l’aigua arriba al mateix nivell que la peça de vorera, s’utilitza el sistema de desbordant finlandesa. Gràcies a aquest sistema l’aigua desborda constantment de la superfície de la piscina, el que fa que la brutícia i les impureses no arribin a afectar el volum total de l’aigua. Es pot escollir entre dos tipus de peces de vorera desbordants: el model Finlandesa i el model XL.

La major part de les piscines desbordants necessiten un sistema de reixetes que cobreixi el sistema de canalització utilitzat per a anar recollint l’aigua de la piscina. Gres de Breda ofereix dos models, la reixeta L i la reixeta XL, ambdues amb les seves cantonades interiors assegurant així un millor acabat d’obra. En efecte, les reixetes en ceràmica amb cantonades permeten oferir a la piscina i al seu entorn un aspecte visual molt atractiu.

Tant per a piscines desbordants com per a desaigües en terrasses podran escollir entre dos tipus de canals de desaigüe. Els canals Gres de Breda amb les seves reixetes de gres natural ofereixen una solució integral a les seves terrasses i vorades de piscina.
Recomanem col·locar una peça de canal de desaigüe perforada (amb forat al lateral del canal) per cada 9 peces col·locades.