Select Page

Consells tècnics

Diversitat de formats Gres de Breda Terraklinker

Ens coneixen pel format tradicional quadrat, però l'oferta de Terraklinker va més enllà: poden escollir entre els nostres formats rectangulars i també la nostra gamma de formats especials… Aquests models donen pas a una geometria que...

Instruccions per a la col·locació de graons de gres natural

Recomanem utilitzar els següents materials de construcció: Material d'adherència (2) Utilitzar un ciment cola flexible, tipus C2 Efectuar la tècnica del doble encolat: amb una llana dentada cobrir la peça i el suport amb el ciment cola i massissar totes...

Col·locació anti-gel del gres natural

Els paviments Terraklinker resisteixen als canvis tèrmics i a temperatures per sota dels -40ºC (compleixen amb les normes UNE-EN-ISO 10545-12 i UNE-EN-ISO 10545-9). Tot i això, és imprescindible utilitzar també materials de construcció adequats per a...