Select Page

Recomanem utilitzar els següents materials de construcció:

Material d’adherència (2)

Utilitzar un ciment cola flexible, tipus C2

Efectuar la tècnica del doble encolat: amb una llana dentada cobrir la peça i el suport amb el ciment cola i massissar totes les peces

Material de juntes (5)

Ha de tenir una gran adherència a la ceràmica i al suport.

S’utilitzaran materials de gran flexibilitat i impermeabilitat CG2.

És imprescindible deixar juntes de 5 a 8 mm per a reduir l’impacte dels moviments de dilatació i contracció.

Recordem que en cap cas s’ha d’aplicar ceràmica contra ceràmica, tal i com es reflexa a l’esquema:

Per a una correcta col·locació del nostre material i el seu bon manteniment els recomanem consultar:

  • Les instruccions de col·locació de la fitxa tècnica del material a col·locar
  • La nostra fitxa d’instrucció sobre neteja i el manteniment del gres natural