Select Page

LAVA – Gres natural

LAVA és un gres natural extrusionat fet d’argiles d’alta qualitat riques en òxids, extretes de jaciments pròxims a la planta de fabricació de Terraklinker. Aquestes argiles curosament seleccionades conformen la pasta ceràmica que, extrusionada, és sotmesa a altes temperatures i a atmosferes complexes en forns intermitents.

El seu llarg procés de fabricació permet un resultat òptim, no només per les prestacions tècniques obtingudes sinó també per la seva singular estètica i exclusiva destonificació. Tal com recorda el seu nom, LAVA prové del cor de la terra i pel seu color amb exquisits tons bordeus, evoca la noblesa dels bons vins.

Gres de Breda té un excel·lent comportament davant les glaçades i una bona resistència al xoc tèrmic. Resisteix temperatures per sota dels – 40ºC i es manté inalterable a canvis de clima bruscos. Amb Gres de Breda, els paviments exteriors són una solució segura en regions de climes extrems.

El gres natural de Terraklinker ofereix una estructura antilliscant que és altament recomanable en terrasses i contorns de piscina ja que aporta molta seguretat en aquelles àrees transitables on es combinen un alt nivell d’humitat i pendents pronunciades. A més a més, posseeix una gran resistència a substàncies químiques agressives.

LAVA és un gres natural amb un excel·lent comportament a l’abrasió, la compressió i els impactes. Aquest conjunt de prestacions tècniques de màxim nivell el fan idoni tant per a projectes residencials com públics.

Gràcies a la seva textura intrínseca, Gres de Breda es fa únic entre tots els materials de gres natural extrusionat.